Crisis Professionals

 

Uw partner in Continuïteit -, Veiligheid- en Crisismanagement

Het is onze missie om organisaties crisis-competent te maken. De kans op een incident neemt steeds meer toe in onze complexe samenleving. Wij helpen u door uw mensen, organisatiebreed, op te leiden, te trainen en te oefenen, want:

“Wat u zelden doet, doet u zelden goed”

 

Continuïteit waarborgen

Een calamiteit heeft grote impact op uw organisatie. Uw werkomgeving verandert in hoge mate, er ontstaat vaak chaos.
Om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen en schade te beperken is een slagvaardige, efficiënte en effectieve crisisorganisatie vereist.

 

CrisisProfs levert uw organisatie:

  • Een effectieve en efficiënte respons tijdens calamiteiten en crises
  • Beperking van schade en een versneld herstel van kritische processen
  • Minder imagoschade na een incident
  • Minder financiële schade na een incident

 

Vereniging Bouw- en Woningtoezicht NL juni 2014 

“In de praktijk blijkt dat betrokken organisaties en medewerkers bij een crisis niet altijd op de hoogte zijn van het functioneren van crisisorganisaties van de overheid. Terwijl in zo’n situatie samenwerking cruciaal is.”